Menu
Your Cart

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY MEP BATTERIER /SZNAJDER SVERIGE


Dataskyddsförordningen - GDPR (General Data Protection Regulation)
(2018-05-25)

Dataskyddsansvarig: Erland Pettersson

MEP Batterier  med org. nr 570516-5917  är ansvarig för lagring av dina uppgifter som lämnats till oss.  Ansvarig för information om uppgifterna är MEP Batterier/Sznajder Sverige


Detta sparar vi och varför

De uppgifter vi sparar i vårt kundregister är namn, adress, telefon och e-postadress, och för kreditkunder även organisationsnummer eller personnummer som hanteras enbart genom payson. Dessutom lagras alla dina köp hos oss och de produkter som du köpt av oss. Vi använder dessa uppgifter för att kunna upprätthålla en affärsförbindelse om dina aktuella och tidigare köp. Vi sparar även namn, ort och omdöme för våra kundrecensioner. Vi för inga anteckningar om våra kunder. När det gäller inkassoärenden och påminnelser, lagrar vi endast datum för dessa.


Var sparar vi

Alla våra uppgifter sparas i våra säkrade webbservrar vid köp, i våra supportsystem (hos tredjepart) och internt i vårt ekonomisystem, detta gäller både kunder och leverantörer. Internt sker lagring skyddat utom räckhåll för obehöriga, och i våra IT-system skyddade via krypterad datatrafik.


Ta bort eller begära ut uppgifter

Du kan när som helst begära ut, rätta, radera eller fråga oss om dina uppgifter. Du kan kontakta oss för att få reda på vilka uppgifter vi sparat om dig, eller om du vill att vi ska ta bort dina uppgifter.


Leverantörer

För våra leverantörer sparar vi namn på referens som säljare till oss, och kontaktuppgifterna telefonnummer och eller e-postadress.


Tidsgräns

Vi har idag ingen tidsgräns för lagring av uppgifter.


Tredjepart

Vi lämnar inte ut några uppgifter till tredjepart, mer än till vår leverantör av fraktuppdrag, som behöver adressuppgifter och telefonnummer (ibland även e-postadress) för att kunna leverera varor till våra kunder.


Samtycke

Genom att handla av eller göras affärer med MEP Batterier / Sznajder Sverige  med organisationsnummer 570516-5917 , ger du ditt samtycke att vi lagrar dina personliga uppgifter.


Cookie Policy för MEP Batterier & Fritid

Detta är Cookiepolicy för MEP Batterier & Fritid, tillgänglig från sznajder.se


Vad är CookiesSom alla professionella webbplatser använder vår webbplats kakor, hädan efter kallade för sitt engelska namn cookies. Dessa är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies.

Vi visar också hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men det kan stoppa vissa delar av webbplatsens funktionalitet.För mer allmän information om cookies, se Wikipedia artikeln om Cookies.


Hur vi använder Cookies


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av sidan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies, utan att helt och hållet inaktivera funktionaliteten och funktionerna som de lägger till på den här webbplatsen. Därför rekommenderar vi att du lämnar alla cookies som dom är om du är osäker på om du behöver dem eller inte om de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.


Stänga av Cookies

Du kan förhindra att cookies sätts genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälp för hur du gör det). Var medveten om att inaktivera cookies kommer att påverka funktionaliteten för denna och många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies brukar vanligen resultera i att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.


Cookies som vi använderWebbplatsinställningar

För att ge dig en bra upplevelse på den här webbplatsen skapar vi funktionalitet för hur den här webbplatsen visas när du använder den. För att komma ihåg dina preferenser måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras. Närhelst du interagerar med en sida påverkas den av dina inställningar.


Tredjepart Cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredjeparter.


Mer Information

Förhoppningsvis har det förtydligat saker för dig, och som tidigare nämnts om det finns något som du inte är säker på om du behöver eller inte är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade om det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.Men om du fortfarande söker mer information kan du kontakta oss genom vår E-post:

E-post: erland.pettersson@telia.com


Villkor för MEP Batterier & Fritid

Introduktion

Dessa standardvillkor som skrivs på denna webbsida hanterar din användning av vår hemsida, MEP Batterier & Fritid tillgänglig på mepbatterier.se.

Dessa Villkor tillämpas fullständigt och påverkar din användning av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats godkände du att acceptera alla villkor som skrivs här. Du får inte använda den här webbplatsen om du inte håller med om någon av dessa användarvillkor för webbplatsen.


Personer under 18 år får inte använda denna webbplats.


Immateriella rättigheter

Annat än innehållet du äger, enligt dessa Villkor, MEP Batterier & Fritid och / eller dess licensgivare äger alla immateriella rättigheter och material som finns på denna webbplats.

Du beviljas endast begränsad licens för att se materialet på denna webbplats.


Restriktioner

Du är specifikt begränsad från följande:

  • publicera något webbmaterial i något annat medium
  • sälja, underlicensiera och / eller på annat sätt kommersialisera något webbmaterial
  • offentligt utföra och / eller visa något material på webbplatsen
  • använda denna webbplats på något sätt som är eller kan vara skadlig för denna webbplats.
  • använda denna webbplats på något sätt som påverkar användaråtkomsten till denna webbplats.
  • använda denna webbplats i strid med gällande lagar och förordningar eller på något sätt som kan skada webbplatsen eller någon person eller affärsenhet.
  • engagera sig i datautvinning, datainsamling eller annan liknande verksamhet i förhållande till denna webbplats
  • använda denna webbplats för att bedriva reklam eller marknadsföring

 

Vissa områden på denna webbplats är begränsade från tillträde för dig, och MEP Batterier & Fritid kan ytterligare begränsa åtkomst till dig för ytterligare delar av denna webbplats, när som helst, efter absolut gottfinnande. Alla användar-ID och lösenord du kan ha för denna webbplats är konfidentiella och du måste också behålla sekretess.


Ditt Innehåll

I dessa användarvillkor för webbsidor betyder "Ditt innehåll" alla ljud, video, text, bilder eller annat material du väljer att visa på denna webbplats. Genom att visa ditt innehåll, beviljar du MEP Batterier & Fritid en icke-exklusiv, världsomspännande, oåterkallelig, underlicensierad licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera det i alla media.


Ditt innehåll måste vara ditt eget och får inte inkräkta på någon tredjeparts rättigheter. MEP Batterier & Fritid förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, ta bort något av Ditt innehåll från denna webbplats.


Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls "som det är" med alla fel, och MEP Batterier & Fritid uttrycker inga förklaringar eller garantier av något slag som är relaterade till denna webbplats eller material som finns på denna webbplats. Dessutom ska inget innehåll på denna webbplats tolkas som att ge dig råd.


Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska MEP Batterier & Fritid,eller någon av dess ledamöter, styrelseledamöter och anställda ska hållas ansvariga för allt som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med din användning av denna webbplats om sådant ansvar är under kontrakt. MEP Batterier & Fritid, inklusive tjänstemän, styrelseledamöter och anställda ansvarar inte för några indirekta, följd- eller specialansvar som uppstår på grund av, eller på något sätt relaterat till, din användning av denna webbplats.


Skadeersättning

Du befriar härmed i största utsträckning MEP Batterier & Fritid från och mot några och / eller alla skulder, krav, orsaker till handlingar, skador och kostnader som uppstår på något sätt i samband med ditt brott mot någon av bestämmelserna i dessa villkor.


Uppdelning

Om någon bestämmelse i dessa Villkor visar sig vara ogiltig enligt gällande lag, ska sådana bestämmelser raderas utan att de övriga bestämmelserna häri påverkas.


Variation av Villkor

MEP Batterier & Fritid har tillåtelse att ändra dessa villkor när som helst som det passar, och i o m brukande av denna webbplats förväntas du regelbundet se över dessa villkor.


Uppdrag

MEP Batterier & Fritid har rätt att tilldela, överföra och ändra i sina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor, utan någon föranmälan. Du har dock inte rätt att överlåta, tilldela eller dela ut några av dina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor.


Hela överenskommelsen

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan MEP Batterier & Fritid och dig i förhållande till din användning av denna webbplats och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser.


Gällande lag och jurisdiktion

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med GDPR-lagarna inom EU.

Cookie Information
Sznajder Sveriges hemsida använder cookies för att förbättra din upplevelse hos oss. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du våra cookies.